Aanvragen


U heeft een goed idee voor een project, en nu? LEADER Zuidoost-Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie in de regio Zuidoost-Drenthe. LEADER is een Europese subsidie. De EU stelt eisen aan haar bijdragen: de projecten moeten bijvoorbeeld passen bij de kansen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de ‘LOS’, de Lokale OntwikkelingsStrategie. Ook zijn er zijn een aantal spelregels vastgelegd, de ‘criteria’. Ook deze staan in de LOS.

Digitaal aanvragen

Heeft u de eerste stappen doorlopen en is uw project LEADER-waardig? Dan kunt u tijdens een openstellingsperiode een aanvraag doen. In 2017 kan dat van 6 tot en met 31 maart en van 15 september tot en met 16 oktober. in 2018 zijn er openstellingen van 1 tot en met 30 maart en van 17 september tot en met 15 oktober.

Fase 1 - Projectontwikkeling

 • Stap 1 Voorbereiden aanvraag
 • Stap 2 toetsing Leaderwaardigheid
 • Stap 3 Opstellen projectplan, begroting en andere verplichte bijlagen
 • Stap 4 EH2+ en TAN codes aanvragen (let op duurt 1 tot 2 weken)

Fase 2 - Indiening

 • Stap 5: Aanvraag indienen via mijn.rvo.nl –middels eHerkenning

Fase 3 - Beoordeling

 • Stap 6. Beoordeling compleetheid aanvraag
 • Stap 7. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
 • Stap 8. Beoordeling financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten
 • Stap 9. Beoordeling EU conformiteit door RVO
 • Stap 10. Opstellen beschikking

Fase 4 - Uitvoering & afronding

 • Stap 11. Uitvoeren project
 • Stap 12. Project afrekenen