Aanvragen


U heeft een goed idee voor een project, en nu? LEADER Zuidoost-Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie in de regio Zuidoost-Drenthe. LEADER is een Europese subsidie. De EU stelt eisen aan haar bijdragen: de projecten moeten bijvoorbeeld passen bij de kansen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de ‘LOS’, de Lokale OntwikkelingsStrategie. Ook zijn er zijn een aantal spelregels vastgelegd, de ‘criteria’. Ook deze staan in de LOS.

Aanvragen van subsidie

U kunt tijdens een openstellingsperiode een aanvraag doen. In 2020 kan dat van 14 februari (09.00 uur) tot en met 20 april (17.00 uur) en van 21 april (09.00 uur) tot en met 26 oktober 2020 (17.00 uur).

Fase 1 - Projectontwikkeling

 • Stap 1 Voorbereiden aanvraag
 • Stap 2 toetsing Leaderwaardigheid
 • Stap 3 Opstellen projectplan, begroting en andere verplichte bijlagen
 • Stap 4 EH2+  aanvragen bij RVO.nl (let op duurt 1 tot 2 weken)

Fase 2 - Indiening

Heeft u de eerste stappen doorlopen en is uw project LEADER-waardig?

Fase 3 - Beoordeling

 • Stap 6. Beoordeling compleetheid aanvraag
 • Stap 7. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
 • Stap 8. Beoordeling financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten
 • Stap 9. Beoordeling EU conformiteit door RVO
 • Stap 10. Opstellen beschikking

Fase 4 - Uitvoering & afronding

 • Stap 11. Uitvoeren project
 • Stap 12. Project afrekenen