Fase 2 - Indiening


Stap 5. Aanvraag indienen via www.snn.nl/pop3 –middels eherkenning

Als het project indieningsgereed is (dwz er is een projectplan, de begroting en financiering zijn rond, het project is obstakelvrij) dan kunt u het tijdens een openstellingstermijn indienen. Bij LEADER Zuidoost-Drenthe is het twee keer per jaar mogelijk om projecten in te dienen.

Openstellingstermijnen 2019

  • 4 maart (09.00 uur) tot en met 1 april (17.00 uur)
  • 16 september (09.00 uur) tot en met 14 oktober 2019 (17.00 uur).

Een LEADER-aanvraag dient u digitaal in via het SNN. U vult in deze beveiligde omgeving uw gegevens in en u uploadt alle documenten (projectplan, begroting etc.). Let hierbij op de volgende zaken:

  • Alle bijlagen die niet expliciet worden genoemd tijdens de indiening maar wel nuttig zijn voor de beoordeling van uw project (begroting, tekeningen enz.) kunt u als bijlagen bij het projectplan uploaden.
  • Bijlagen dienen in PDF geüpload te worden. Indien u documenten in een ander bestandstype heeft, kunt u deze ook voor sluiting van de openstelling doorsturen naar pop3@snn.nl.
  • Sla regelmatig uw aanvraag op in het eLoket. Indien u 15 minuten inactief bent wordt u automatisch uitgelogd voor veiligheidsredenen.

Aanvraag digitaal indienen als gemachtigde

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen als gemachtigde. Dit kan bijvoorbeeld als er een subsidieadviseur betrokken is bij het project die het subsidieproces begeleidt. Hiervoor dient de subsidieaanvrager (degene die het project gaat uitvoeren) deze derde partij te machtigen om namens hen de aanvraag in te dienen. Dit moet via eHerkenning. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan dienen alle projectpartners deze derde partij te machtigen. Het is van belang dat de machtiging in mijn.rvo is gegeven voordat in de digitale omgeving een aanvraag wordt ingediend.

Als u het proces doorlopen hebt en de aanvraag is ingediend, neemt SNN uw aanvraag in behandeling.

Het indieningsproces:

Een LEADER-aanvraag moet digitaal worden ingediend, via de website van SNN.

Log hier in met E-herkenning en volg alle stappen. U kunt in deze beveiligde omgeving uw gegevens invullen en alle documenten (projectplan, begroting etc.) uploaden.

Als u het proces doorlopen hebt en de aanvraag is ingediend wordt deze in behandeling genomen door SNN.