Fase 2 - Indiening


Stap 5. Aanvraag indienen via mijn.rvo.nl –middels eherkenning

Als het project indieningsgereed is (dwz er is een projectplan, de begroting en financiering zijn rond, het project is obstakelvrij) dan kunt u het tijdens een openstellingstermijn indienen. Bij LEADER Zuidoost-Drenthe is het twee keer per jaar mogelijk om projecten in te dienen. De openstellingstermijnen worden bekend gemaakt op deze website, de site van de Provincie Drenthe, Facebook en in de krant. Het gaat om de volgende termijnen:

  • 6 tot en met 31 maart 2017
  • 15 september tot en met 16 oktober 2017
  • 1 tot en met 30 maart 2018
  • 17 september tot en met 15 oktober 2018

Een LEADER-aanvraag dient u digitaal in via het eLoket van RVO. U vult in deze beveiligde omgeving uw gegevens in en u uploadt alle documenten (projectplan, begroting etc.). Let hierbij op de volgende zaken:

  • Alle bijlagen die niet expliciet worden genoemd tijdens de indiening maar wel nuttig zijn voor de beoordeling van uw project (begroting, tekeningen enz.) kunt u als bijlagen bij het projectplan uploaden.
  • Bijlagen dienen in PDF geüpload te worden. Indien u documenten in een ander bestandstype heeft, kunt u deze ook voor sluiting van de openstelling doorsturen naar pop3@snn.eu.
  • Sla regelmatig uw aanvraag op in het eLoket. Indien u 15 minuten inactief bent wordt u automatisch uitgelogd voor veiligheidsredenen.

Aanvraag digitaal indienen als gemachtigde

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen als gemachtigde. Dit kan bijvoorbeeld als er een subsidieadviseur betrokken is bij het project die het subsidieproces begeleidt. Hiervoor dient de subsidieaanvrager (degene die het project gaat uitvoeren) deze derde partij te machtigen om namens hen de aanvraag in te dienen. Dit moet via eHerkenning. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan dienen alle projectpartners deze derde partij te machtigen. Het is van belang dat de machtiging in mijn.rvo is gegeven voordat in de digitale omgeving een aanvraag wordt ingediend.

Als u het proces doorlopen hebt en de aanvraag is ingediend, neemt SNN uw aanvraag in behandeling.

Het indieningsproces:

Een LEADER-aanvraag moet digitaal worden ingediend, via de site van SNN: http://www.snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/provincie-drenthe/leader-drenthe/

U komt dan op onderstaande pagina:

indieningsproces

Hier (bij 1: documenten) vindt u de formats voor het projectplan en de begroting die u moet gebruiken voor uw aanvraag. U kunt deze downloaden naar uw eigen computer en ze daar opslaan.

Als u helemaal klaar bent met het invullen, en alle bijlagen hebt ingevuld, dan kunt u de aanvraag indienen (bij 2: indienen). Klik hiervoor op de link onder het kopje “wanneer kunt u een aanvraag indienen”  POP3 Drenthe Uitvoering LEADER projecten Zuidoost-Drenthe 2016

U wordt doorgeleidt naar de site van RVO.

rvo1

Om het project in te kunnen dienen moet u hier inloggen met E-herkenning.

U komt nu in onderstaand scherm:

rvo2

Log hier in met E-herkenning en volg alle stappen. U kunt in deze beveiligde omgeving uw gegevens invullen en alle documenten (projectplan, begroting etc.) uploaden.

Als u het proces doorlopen hebt en de aanvraag is ingediend wordt deze in behandeling genomen door SNN.