Fase 3 - Beoordeling


Stap 6. Beoordeling compleetheid aanvraag

Na sluiting van de openstellingstermijn wordt het project beoordeeld op ontvankelijkheid (zijn alle gegevens beschikbaar) en op inhoud (past het project binnen de criteria). In dit proces moeten verschillende stappen worden doorlopen door verschillende partijen: SNN, LAG en RVO hebben hierin elk hun eigen afgesproken taken en stappen.

Na sluiting van de openstellingstermijn toetst het SNN het project op compleetheid. Wanneer de aanvraag compleet is, stuurt het SNN de aanvraag (met de informatie die beschikbaar was ten tijde van de sluiting van de openstelling) door naar de LAG. Alle informatie die we na sluiting ontvangen en die invloed kan hebben op de ranking nemen we niet mee in de beoordeling.

Let op: De LEADER projecten worden ingediend binnen een tender systematiek, dit houdt in dat enkel projectinhoudelijke informatie die is ontvangen voor de sluiting van de openstelling meegenomen kan worden in de beoordeling.

Stap 7. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De LAG voert de inhoudelijke beoordeling uit op basis van een puntentoekenning. Hiervoor maakt zij gebruik van de criteria die zijn opgenomen in de LOS. Op basis van de puntentoekenning wordt er per project een score genoteerd. Voor projecten die hoog genoeg in de ranking staan en voldoen aan het minimaal vereiste aantal punten is er mogelijk subsidie beschikbaar.

Stap 8. Beoordeling financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten

Het SNN beoordeeld de projecten die hoog genoeg staan in de ranking vervolgens op financiële, subsidietechnische en staatssteuntechnische aspecten. Dit kan tot gevolg hebben dat een project dat inhoudelijk positief rankt uiteindelijk niet voor subsidie in aanmerking komt.

Stap 9. Beoordeling EU-conformiteit door RVO

Tenslotte voert RVO een EU-conformiteitstoets uit.

Stap 10. Opstellen beschikking

Het SNN stelt na akkoord van RVO een beschikking op met daarin de goedgekeurde kosten, de financiering en eventuele aanvullende voorwaarden.

Tussen de sluiting van de openstellingstermijn en het afgeven van de beschikking zit maximaal 22 weken tijd. De uitslag van de eerste tender van 2019 is uiterlijk bekend op 2 september 2019, de uitslag van de tweede tender op 16 maart 2020. De resultaten van de tender worden ook bekend gemaakt  op de website van LEADER.