Fase 4 - Uitvoering


Stap 11. Uitvoeren project

Bij goedkeuring: uw project kan van start gaan! RVO zorgt er voor dat de subsidie kan worden uitbetaald. We gaan er van uit dat u binnen twee maanden na het ontvangen van de beschikking kunt starten.

Tijdens de uitvoering van het project vult u voortgangsrapportages in, deze krijgt u toegestuurd van het SNN  Zo kan de voortgang van het project in de gaten worden gehouden. Ook kunt u tijdens de uitvoering declaraties indienen en subsidie laten uitbetalen. Bij uw beschikking ontvangt u hier informatie over.

Stap 12. Afrekenen project

Als het project is afgerond maakt u een eindafrekening en stuurt deze naar SNN. Na afronding stelt het SNN de definitieve vaststellingsbeschikking op om te bepalen hoeveel subsidie u krijgt. De laatste subsidie kan hiermee worden uitbetaald.