De LAG: Kopgroep van lokale actie


De Lokale Actiegroep (LAG) is, namens  bewoners, ondernemers en gemeenten, de trekker van het LEADER-programma. De LAG is de verbinder, samenwerker en vooroploper. De LAG betrekt de regio bij het schrijven van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en bij de uitvoering van het programma.  LAG-leden weten wat er speelt in de regio en spelen hierop in. De LAG bepaalt  de koers van LEADER in de regio en is de aanjager van het LEADER-programma.

De LAG stelt voorwaarden op voor de subsidieaanvragen voor LEADER. Als de regio Zuidoost-Drenthe inderdaad als LEADER-gebied verkozen wordt, dan stelt de LAG na juli 2015 de indiening van subsidie-aanvragen open. De LAG selecteert vervolgens de initiatieven die in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie. De LAG werkt open en transparant, en communiceert nieuws en ontwikkelingen via deze website.

De LAG is namens de bewoners, ondernemers en overheid, de kopgroep van het LEADER-programma. De LAG is een samenwerking tussen bewoners, ondernemers en lokale overheid. De LAG van Zuidoost-Drenthe heeft 9 leden, waarvan 5 private leden en 4 publieke leden. Alle LAG-leden vertegenwoordigen een bepaald thema en/of een bepaalde gemeente. Zo zorgt de LAG ervoor dat de hele regio betrokken is bij het programma.

De private leden van de LAG zijn:

  • Jacob Bruintjes - Demografie
  • Gert de Groot - Communicatie
  • Peter Roelfsema - Dorpen
  • Jannie Schonewille - Burgerparticipatie
  • Ton Selten - Wonen

De publieke leden van de LAG zijn de wethouders van de vier samenwerkende gemeenten:

  • Freek Buijtelaar - Gemeente Borger-Odoorn
  • Henk Heijerman - Gemeente Aa & Hunze
  • René van der Weide - Gemeente Emmen
  • Jan Zwiers - Gemeente Coevorden

Gerard Meijers is namens de provincie Drenthe secretaris van de LAG en coördineert het LEADER-proces. Hierdoor is de provincie betrokken bij de projecten en de activiteiten van de LAG.


Zie ook