De LAG: Kopgroep van lokale actie


De Lokale Actiegroep (LAG) is, namens bewoners, ondernemers en gemeenten, de trekker van het LEADER-programma. De LAG is de verbinder, samenwerker en vooroploper. De LAG betrekt de regio bij het schrijven van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en bij de uitvoering van het programma. LAG-leden weten wat er speelt in de regio en spelen hierop in. De LAG bepaalt  de koers van LEADER in de regio en is de aanjager van het LEADER-programma.

De LAG stelt voorwaarden op voor de subsidieaanvragen voor LEADER. De LAG selecteert initiatieven die in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie. De LAG werkt open en transparant, en communiceert nieuws en ontwikkelingen via deze website.


Zie ook