Bijeenkomst OSIRIS


Op zaterdag 20 mei organiseert de LEADER Actiegroep Zuidoost-Drenthe (LAG) een bijeenkomst rond ondernemende initiatieven. De LAG doet mee aan het Europese OSIRIS-project , wat zich richt op sociale innovaties in ondernemerschap en hoe bedrijven en overheden samen beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Binnen OSIRIS werken partners uit zeven landen met elkaar samen.

Voor de aanpak in Zuidoost-Drenthe verbinden we twee thema’s met elkaar:

  • Creëren van werk(plekken), stimuleren van ondernemerschap,
  • Samenwerking voor (of door) kennisuitwisseling en krachtenbundeling.

Rond deze thema’s speelt veel in Zuidoost-Drenthe. Er worden nieuwe samenwerkingen gestart (bijvoorbeeld mensenpark Emmen), start-ups georganiseerd en gezamenlijke werkplekken ontwikkeld (bijvoorbeeld Growing Workplace). De LAG wil deze ontwikkelingen faciliteren en netwerkvorming en samenwerking stimuleren. Voor OSIRIS ontwikkelen we samen met andere partijen zoals gemeenten, maatschappelijke partners en ondernemers een programma om dat te kunnen doen. Op 20 mei gaan we samen nadenken over de doelen die we gezamenlijk willen behalen en de stappen die daar voor nodig zijn.

Kun jij een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst of in het vervolg? Neem dan contact op met het secretariaat via leaderzuidoost@drenthe.nl

osiris logo


Wil je meer weten over het OSIRIS-project? Op de facebookpagina van het project vind je meer informatie.