Eerste openstelling 2017 levert acht projecten op


Afgelopen vrijdagnacht sloot de eerste openstelling van dit jaar. Er zijn acht aanvragen ingediend, in totaal is er bijna een miljoen euro subsidie gevraagd. Er is voor deze openstelling een half miljoen euro beschikbaar. Niet alle projecten zullen dus subsidie kunnen krijgen; slechts de projecten met de hoogste score krijgen een bijdrage.

Eind april beoordeelt de LAG de binnengekomen projecten. Vervolgens voeren SNN en RVO verschillende controles uit. Zij kijken bijvoorbeeld of de begroting realistisch is, toetsen op mogelijke staatssteun en EU-conformiteit. Uiterlijk 1 augustus zal bekend zijn welke projecten een bijdrage krijgen.