Eigen website LEADER Zuidoost-Drenthe


LEADER Zuidoost-Drenthe beschikt vanaf nu over een eigen website. Hierop staat alle informatie die projectindieners, bewoners van Zuidoost-Drenthe, overheden en andere LEADER-gebieden nodig hebben.

Op de site legt de LAG uit hoe LEADER werkt, welke projecten er al zijn, en hoe het traject van een LEADER-project gaat. Je kunt inspiratie opdoen en bijvoorbeeld de nieuwste formulieren en verordeningen vinden. De website is niet compleet en wordt binnenkort aangevuld met onder meer filmpjes en foto’s.

Tot nu toe was de informatie over LEADER ondergebracht bij de website van burgerkrachtindrenthe.nl. Deze site is door CMO STAMM in het leven geroepen om burgerinitiatieven een podium te geven. De structuur van de website was voor de Lag te beperkt, de informatie over LEADER was niet voldoende vindbaar. Op de nieuwe website kan alle informatie overzichtelijk worden gevonden en kunnen op termijn ook aanvragen worden ingediend.