Inspiratie voor samenwerking in Osiris


De LAG Zuidoost-Drenthe deed op zaterdag 20 mei de aftrap voor het OSIRIS-project dat de komende tijd wordt uitgevoerd in Zuidoost-Drenthe. OSIRIS, een INTERREG-project wat zich richt op sociale innovaties in ondernemerschap en kennis uitwisselt over hoe bedrijven en overheden samen beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Binnen OSIRIS werken partners uit zeven landen met elkaar samen. Elke partner voert in eigen land een project uit. LAG-voorzitter Jacob Bruintjes: “In Zuidoost-Drenthe willen we via OSIRIS ondernemerschap op het gebied van ambachten, gildes en maakindustrie stimuleren. Eén van de belangrijkste doelen is het creëren van werk(plekken).” De LAG heeft gekozen voor ambachten en gildes omdat er op dit gebied veel ontwikkelingen zijn in Zuidoost-Drenthe. Ook wordt samenwerking gezocht tussen ambachten en moderne beroepen.

IMG_1882

De ondernemers inspireerden elkaar in Schoonoord met hun ideeën en er waren een aantal concrete kansen voor samenwerking. Niet alles was echter positief: de aanwezigen onderkenden dat er ook belemmeringen zijn, zoals te weinig flexibiliteit bij subsidies zoals LEADER, aarzelende houding van scholen die samenwerking belemmert en het vinden van financiering voor kleine initiatieven.

Adriaan Pals

De LAG is nadrukkelijk niet degene die al het werk doet: de regio is zelf aan zet. Bruintjes: “We roepen iedereen met goede ideeën voor samenwerking op om aan te haken.” Er is aan het einde van de bijeenkomst een kopgroep geformeerd die na gaat denken over hoe het project verder gaat. Nieuws over OSIRIS is voorlopig op deze website te lezen.