Tweede tender levert zeven inzendingen op


Op 31 oktober jl. is de tweede tender van LEADER Zuidoost-Drenthe gesloten. Er zijn 7 projecten ingediend, met een totale gevraagde subsidie van iets meer dan een miljoen euro. Er is deze keer een half miljoen euro beschikbaar. De LAG zal dus weer keuzes moeten maken.

Ingediende projecten

  • Perron in Valthe
  • Ontmoet elkaar in Smaakvol Drenthe
  • Vitaal en Duurzaam, het dorpshuis kan weer 50 jaar mee
  • Langer op de Nuuverstee
  • Camping BuitenLand
  • Doe Plain Daol’n
  • Markering Eeser Voorste Diepje

Werkwijze LAG

De LAG beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de criteria uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie. SNN en RVO voeren controles uit om te kijken of de projecten voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld voor LEADER-projecten; bijvoorbeeld of het project zich afspeelt in het gebied en of er geen sprake is van Staatssteun.

In het voorjaar van 2017 zal duidelijk worden welke projecten een bijdrage ontvangen.