Uitnodiging informatieavond LEADER-subsidie Zuidoost-Drenthe op 26 februari


Wilt u starten met een onderneming of uw onderneming uitbreiden? Dan nodigen wij u graag uit voor een informatieve avond over het Europese subsidieprogramma LEADER Zuidoost-Drenthe. Deze avond is bedoeld voor enthousiaste ondernemers, die met hun plan de economie van Zuidoost-Drenthe kunnen versterken. U bent welkom in Hotel-restaurant De Oringer Marke in Odoorn vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30 uur.

MKB-projecten

De Lokale Actie Groep (de LAG) wil bij de toekenning van subsidies in de eerste periode van 2020 de nadruk leggen op MKB-projecten. De helft van de totale subsidie van € 500.000, - is daarom bestemd voor projecten vanuit het MKB. Er liggen dus mooie kansen voor in totaal € 250.000, - subsidie open voor goede, aansprekende projecten, waar dat van u misschien wel bij hoort.

Per project wordt minimaal € 40.000, - en maximaal € 50.000, - subsidie toegekend.

Mogelijkheden voor uw plan

Wij roepen daarom (startende) ondernemers op om inspirerende projecten in te dienen, zodat zij met een steuntje in de rug de economie van Zuidoost-Drenthe helpen versterken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw project binnen het LEADER-programma? Dan kan de informatieavond u misschien verder helpen.

Globaal Programma

  • Opening door Jacob Bruintjes, voorzitter van de LAG
  • Introductie over het LEADER-programma voor Zuidoost-Drenthe door Peter Roelfsema, LAG-lid
  • Ondernemer die zijn/haar ervaringen vertelt over het ontvangen van een subsidie vanuit LEADER
  • Accountmanager bedrijven van gemeente Coevorden, Eddy Schottert, vertelt hoe de gemeente in het proces kan meedenken
  • Verder praten in groepen over ideeën die mogelijk al leven en misschien voor subsidie in aanmerkingen komen.

Vragen?

Meer informatie over LEADER Zuidoost-Drenthe kunt u vinden op: https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/aanvragen/. Hier staan de criteria omschreven waaraan een project moet voldoen om voor LEADER-subsidie in aanmerking te komen.

U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Drenthe: 0592 – 36 55 55.

We hopen u te ontmoeten op woensdag 26 februari in Odoorn!

Wilt u zo vriendelijk zijn u aan te melden via mailadres: leaderzuidoost@drenthe.nl

De leden van de Lokale Actie Groep Zuidoost-Drenthe