Veel ideeën en kansen op bijeenkomst 27 september


Een groep van zo’n dertig ondernemers, ambtenaren en leden van de Lokale Actiegroep van LEADER Zuidoost-Drenthe sprak op 27 september met elkaar over kansen voor ambachten, gildes en maakindustrie. Het doel is om door samenwerking en het delen van kennis en kunde meer werk te genereren, zowel voor de bestaande ondernemers als in het opleiden van gezellen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Lokale Actiegroep van Zuidoost-Drenthe (LAG). De bijeenkomst woensdagavond hoort bij het INTERREG-project OSIRIS, waarin de LAG samen met de provincie deelneemt. LAG-voorzitter Jacob Bruintjes: "We streven binnen OSIRIS naar een sterk netwerk van ambachten waardoor hun bestaan beter wordt gewaarborgd en waarbij we gezellen kunnen opleiden." In mei is er in Schoonoord een eerste bijeenkomst gehouden. Hieruit is een ‘Kopgroep’ ontstaan van enthousiaste ondernemers, die de afgelopen maanden veel ideeën heeft bedacht. Woensdag werden de ideeën gepresenteerd en in groepjes verder uitgewerkt.

Pals geeft rondleiding in werkplaats Toolbox

Locatie van de bijeenkomst was het pand van Toolbox, in de oude dierentuin van Emmen. Toolbox is een flexwerkplek voor makers. Studenten, hobbyisten, professionals maar ook werkzoekenden kunnen hier terecht om werkplekken en machines te delen. In deze setting komen ze makkelijk in contact met elkaar en zo

ontstaan vaak nieuwe ideeën. Adriaan Pals is één van de drijvende krachten achter Toolbox en licht toe: "Veel mensen die niet in het systeem van opleidingen en reguliere banen passen, vallen buiten de boot. Ze zitten thuis en doen niet mee in de maatschappij. Voor die mensen is het heel belangrijk dat ze ergens welkom zijn. Bij ons kunnen ze terecht om iets te leren en weer perspectief te krijgen op een plek in de maatschappij." Toolbox is een geslaagd concept en sluit goed aan bij wat de LAG met het OSIRIS-project beoogt.

uitwerken van ideeen 1

Niet alleen werkzoekenden kunnen beter worden van de samenwerking, maar juist ook professionals. Ambachtelijk schilder Wim Harmers van het Huysgilde is bijvoorbeeld in gesprek met de provincie over het uitvoeren van specialistisch restauratieschilderwerk: "Vakkennis verdwijnt langzaam. Ik zie om me heen dat er veel behoefte is aan goed opgeleide vakkrachten. We beseffen in het Noorden nog niet genoeg dat het een meerwaarde geeft als je geschoold bent als bijvoorbeeld restauratieschilder. Daarmee kunnen we ons onderscheiden."

De komende tijd werkt de Kopgroep de ideeën verder uit. Het is de bedoeling dat er meerdere projecten gaan starten waarbij de ondernemers, overheden en andere partijen samen afspraken maken over onder meer het opleiden van gezellen en gezamenlijke afzetmarkten. Mensen die ook een bijdrage willen leveren zijn nog steeds van harte welkom om aan te haken. Zij kunnen contact opnemen met de LAG via leaderzuidoost@drenthe.nl

terugkoppeling 1