Ambachtsmakelaar


Het Hondsruggebied barst van de historie. Ook veel oude ambachten worden op de Hondsrug nog steeds beoefend. Met het project Ambachtmakelaar zorgen we dat de ambachten op de Hondsrug onder de aandacht blijven, verbinden we ambachtlieden met elkaar en met projecten welke voor hen onbekend waren en stimuleren we nieuwe projecten waar de ambachtlieden bij betrokken worden. Zo zorgen we ervoor dat de vakkennis niet verloren gaat. Ook zorgen we ervoor dat er meer aandacht is voor de producten en diensten die de ambachtlieden aanbieden.
Er wordt gewerkt aan 29 projecten waar circa 50 ambachtlieden bij betrokken zijn.