Ambachtsmakelaar


Het initiatief ‘De Ambachtmakelaar’ heeft tot doel het versterken van de bedrijfsvoering van de betrokken ambachtslieden in food en non-food, individueel en als collectief. Met de inzet van de ambachtmakelaar – onderdeel van het OSIRIS netwerk – willen we ambachten/vakkennis behouden en de afzetmarkt van ambachtslieden creëren c.q. vergroten. Dit doet de ambachtmakelaar onder meer door het creëren van toeristische arrangementen, het stimuleren van krachtig ondernemerschap, het organiseren van samenwerking (ondernemers vullen elkaar aan qua corebusiness en expertise) en het naar de arbeidsmarkt/naar ondernemerschap op-/toeleiden van gezellen.