Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen


Eexterveen is een levendig en actief dorp van ruim 450 inwoners. Weinig voorzieningen in de traditionele zin van het woord (bijvoorbeeld winkels). Maar vele verenigingen van zeer divers pluimage staan garant voor een sterke samenhang en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het kleine dorp.

De dorpsactiviteiten vinden voor het grootste deel plaats in twee accommodaties: het dorpshuis en de gymzaal/Het Bewegingshuis.

Voor het dorpshuis geldt dat op dit moment slechts een deel van het gebouw als dorpshuis in gebruik is. Het gebouw is deels in eigendom bij de gemeente, deels eigendom van een particulier. Het dorpshuis is nu verre van optimaal, qua ruimte en qua indeling. En het dorpshuisdeel van het pand ligt niet aan de straat, waardoor het onzichtbaar is en er geen terrasfunctie mogelijk is. Daarnaast zou het dorp graag een impuls aan de leefbaarheid willen geven door meer met toerisme en recreatie te doen. De wens is daarom ontstaan om het gehele pand in eigendom van het dorp te krijgen, zodat er meer ruimte is voor de dorpsfuncties en er bovendien gelegenheid is om toeristische functies toe te voegen. Op deze manier verandert de hele uitstraling van het pand: van een in zichzelf gekeerd brok steen naar een warm, uitnodigend en levendig centrum.

Meer informatie: stichting dorpshuis Eexterveen