Burgerkracht in Schoonebeek


Het dorpshuis in Schoonebeek is er al jaren niet meer. Toen na de gemeentelijke herindeling het gemeentehuis leeg kwam te staan, lag het voor de hand hier de dorpse ontmoetingsfunctie in onder te brengen. Er moet echter nogal wat gebeuren voor het gebouw, ’t Aole Gemientehoes, daadwerkelijk de ontmoetingsplek van Schoonebeek kan zijn, voor het geschikt is voor de dorpse

activiteiten en de continuïteit gewaarborgd kan waarborgen.

Het project “Burgerkracht in Schoonebeek - van gemeentehuis naar multifunctioneel dorpshuis” komt voort uit het initiatief om een ontmoetingscentrum voor dorpsbewoners, verenigingen, stichtingen en andere partijen in Schoonebeek realiseren. Het oude gemeentehuis, die sinds de herindeling van de gemeente leeg staat, is dé geschikte plek voor het ontmoetingscentrum. Het moet een laagdrempelig multifunctioneel centrum worden. Het oude gemeentehuis is echter nog niet aangepast op de functionaliteiten die nodig zijn. Het gebouw moet gemoderniseerd worden, de indeling moet aangepakt worden en herinrichting is noodzakelijk. Het multifunctioneel centrum moet een bruisende ontmoetingsplek worden voor dorpsgenoten waar men samen kan zitten en eten & drinken verstrekt wordt. De leefbaarheid in het dorp Schoonebeek wordt daarmee bevorderd.

Na afloop van het project zal het oude gemeentehuis van Schoonebeek getransformeerd zijn in een laagdrempelig en modern multifunctioneel centrum. Het gebouw krijgt onder meer een voor iedereen toegankelijke entree, een ontmoetingsplek in de ruime hal, een receptie met bar en een terras.

Het project wordt uitgevoerd door de Stichting tot beheer & exploitatie van het Multifunctioneel Centrum Schoonebeek.