Doeplein Daoln


Het project Doeplein Daoln draait om de herinrichting van het schoolplein en molenplein naar een “Doe-Plein”, een multifunctioneel plein voor toeristen/schoolkinderen/ouders maar vooral voor senioren om de verbondenheid en saamhorigheid te vergroten in het dorp.

bestrating en zandbak

Voor de zomervakantie 2017 zijn de werkzaamheden gestart. Een grote groep vrijwilligers heeft geholpen bij het aanleggen van nieuwe bestrating, het maken van een zandbak en aanleg van nieuwe beplanting. In de loop van het jaar wordt ook een multifunctioneel sportveld aangelegd.

DoePlein_foto_vrijwilligers