EVA van Zweeloo


De rijke historie van Zweeloo is slechts bij een klein publiek bekend, maar is te bijzonder om verborgen te houden. Met een moderne vertaling vraagt de Stichting aandacht voor de inspirerende schoonheid van het landschap en voor de daaruit voortgekomen kunst.

In dit project realiseert de Stichting een kunstwerk in de vorm van een iconisch beeld van het gezicht van Eva: een ‘ Zweeloos’ dorpsmeisje dat omstreeks 1882 door Max Liebermann werd geschilderd. In de installatie zullen in zogenoemde ‘ kijkdoosjes’ schilderijen opgenomen die in Zweeloo e.o. zijn gemaakt. De kunst legt juist in dit gebied direct een relatie tussen mens en omgeving. Ook Eva doet dat. Voor de inwoners betekent dit een spiegel op de eigen identiteit en van hun voorouders. De grote mate van sociale cohesie, waarvan sprake is in Zweeloo, vervult een  dubbelfunctie bij de realisatie van het project. Hierdoor is er draagvlak en actieve deelname naar een gemeenschappelijk doel.

Het kunstwerk zelf is uniek en innovatief, appelleert aan de technologie van de 21e eeuw en wordt vervaardigd uit duurzaam biopolymeer – aardappelzetmeel.

Doelstelling van het totale project is het versterken van de woon- en leefomgeving, de lokale samenwerking van de inwoners en de middenstand, en het versterken van het MKB en de toeristische sector.

Meer informatie: Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo