Herkenbaarheid Beekdal Eeser Voorste Diep


Het unieke historische beekdal tussen Ees en Borger markeren, zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk maken voor bewoners, toeristen en recreanten door het realiseren van aantal specifieke elementen in het gebied. Hierdoor worden bezoekers zich bewuster van de geologische en cultuur historische waarde van dit beekdal.