Het joodse leven in Drenthe


Vanaf het eind van de 17e eeuw trokken veel Joden vanuit het Duitse Westfalen naar Drenthe. Dat deden zij vanwege het tolerantere klimaat dat in Nederland heerste ten aanzien van andersdenkenden. Het waren vooral handels- en ambachtslieden. Op verschillende plekken in de provincie bouwden zij een synagoge. Een daarvan staat sinds 1840 in Coevorden. In 2012 kwam het Rijksmonument leeg te staan, nadat het een aantal jaren in gebruik was geweest als muziekschool en kunstencentrum. Dat bracht de Stichting Synagoge Coevorden op het idee om er een bezoekers- en herinneringscentrum van te maken, waar het verhaal wordt verteld over het Joodse leven in heel Drenthe en de Duitse grensstreek. Onderdelen van het project zijn de inrichting van de voormalige rabbiwoning, de ontwikkeling van een ruimtelijke virtual reality-installatie en het zowel op papier als digitaal beschikbaar stellen van een wandeling langs Joodse plekken in Coevorden.  De initiatiefnemers zoeken samenwerking met andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio. Er zullen 50 vrijwilligers in de synagoge actief zijn en de ambitie is een bezoekersaantal van 10.000 in de eerste drie jaar na de opening.