Het Kloppende Hart van Buinerveen


De bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen West zetten zich in voor het opknappen van het dorpscentrum ter versterking van de trots en identiteit van het dorp. Het gebruik van het Kloppende Hart van het dorp versterkt het saamhorigheidsgevoel en het verenigingsleven. “Buinerveen op de rand van het zand en veen” is het motto voor de horecaondernemers om in de slipstream van het nieuwe elan, Buinerveen als uitvalbasis op de recreatieve kaart te zetten.

In 2008 hebben bewoners van Buinerveen/Nieuw-Buinen West het dorpsomgevingsplan “Ons Dorp” geformuleerd, waarin onder andere het opwaarderen van de openbare ruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid als speerpunten zijn beschreven. Het binnen dit project opwaarderen van het dorpscentrum is de laatste stap binnen dit plan. Tevens bouwt het project voort op de aanleg van de basisinfrastructuur voor de wegverbetering welke in opdracht van de gemeente in 2017 zal worden aangelegd. Het hernieuwde dorpscentrum moet bijdragen aan onder andere het saamhorigheidsge-voel en verenigingsleven en een impuls geven aan de recreatieve sector en horeca.

Na afloop van het project zal het dorpscentrum van Buinerveen opgewaardeerd zijn. Werkzaamheden omvatten ondermeer het verbeteren van de bestrating van het dorpsplein en toevoegen van groen, terugbrengen van een deel van het historische kanaal en de aanlegkade. Ook het gebied rond de ijsbaan krijgt een opknapbeurt.

Het project wordt uitgevoerd door de Vereniging Plaatselijke Belangen Buinerveen Nieuw Buinen West (Plaatselijk Belang).