Een levendig en fraai dorpsplein ’t Perron in Valthe


Bewoners uit Valthe hebben het initiatief genomen om het dorpsplein ’t Perron in eigen beheer op te knappen om met elkaar nieuwe activiteiten op te pakken of gewoon elkaar te kunnen ontmoeten op een mooie aantrekkelijke plek in het dorp. Met het terugbrengen van de stationsfeer en het uitbreiden van de groene ruimte wordt het dorp aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.