’t Nije Hoff


Het ontwikkelen van een stadsboerderij waardoor de agrarische verbinding ontstaat tussen stad en platteland. ’t Nije Hoff wordt een kleinschalig en modern veehouderij bedrijf die toegankelijk is voor publiek, een eigen productieketen heeft en er vindt verkoop plaats van producten en met horeca is het mogelijk om langer op het bedrijf te verblijven. Alles wat de melkkoe produceert wordt op het eigen erf verwerkt.