Playgrond Poppenhare


De momenteel in fysiek slechte staat verkerende Playground in Poppenhare (Coevorden) van de zeer actieve en breed in de wijk gedragen Buurt- en Speeltuinvereniging De Poppe, voorzag in het verleden in een grote behoefte van de wijk aan speel-/jeugdvoorzieningen. De wijkbewoners evenals andere partijen in en om de wijk – waaronder Promens Care – zouden voor diverse activiteiten en voor hun cliënten (Promens Care) graag  weer gebruik maken van de Playground. De bijdrage die we van LEADER ZO vragen willen we gebruiken voor de fysieke upgrading van de Playground en voor de inzet van uren voor begeleiding van de nieuwe verbindingen en activiteiten in en om de Playground.