Vijfpuntenplan Schoonoord


Vereniging Dorpsbelang Schoonoord heeft met ondernemers en ondernemende burgerinitiatieven een vijfpuntenplan opgezet voor het centrumgebied van Schoonoord. Er wordt een begin van nieuwe invulling gecreëerd voor lege winkelpanden, er wordt activiteit, warmte, kleur, levendigheid gebracht waardoor het gebied weer aantrekkingskracht heeft voor bewoners en mensen van buiten.

De vijf punten:

  • Imago—Schoonoord moet volgens de projectpartners het dorp van de twee Reuzen zijn. Acties en samenwerking zijn daarop gericht.
  • Openluchtmuseum - Het museum nog aantrekkelijker maken. Dit is zowel voor het dorp/werkgelegenheid/uitstraling van zowel het dorp als museum belangrijk.
  • Sport, dorpshuis, bibliotheek, wonen - Werken aan (behoud van) goede voorzieningen, bieb en sportaccommodaties.
  • Een echt centrum voor het dorp - Herinrichting van de dorpskern zodat veiligheid wordt vergroot, het imago wordt versterkt en markten goed georganiseerd kunnen worden.
  • Detailhandel - Versterken van de winkels in het centrum.

De hele dorpsgemeenschap heeft baat bij de aanpak van het winkelcentrum: de voorzieningenstructuur verbetert, de visuele kwaliteit van het dorp wordt versterkt, er is ook fysiek ruimte voor burgerinitiatieven, zo is er meer reuring en levendigheid in het centrum, de werkgelegenheid trekt aan.

Meer informatie: Vereniging Dorpsbelang Schoonoord