Verbeteren functionaliteit Dorpshuis De Klink


Het verbeteren van de functionaliteit van dorpshuis De Klink door het ingrijpend veranderen van de inrichting van het gebouw. Die veranderingen hangen samen met veranderde behoeften van de gebruikers van het gebouw en met nieuwe gebruikersgroepen. Zo is het gebruik van het dorpshuis door kwetsbare ouderen sterk toegenomen door het opstarten van een eettafel voor ouderen, door dagopvangactiviteiten en door samenwerking met de wijkverpleging en de thuiszorg, die nu ook spreekuur houden in het dorpshuis.