World of birds


Al 22 jaar draagt de World of Birds Foundation in Erica zorg voor verbetering van het welzijn van exotische vogels en voor het behoud van deze vogels in de vrije natuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld door eigenaren te adviseren en door vogels daadwerkelijk op te vangen en te verzorgen. World of Birds geniet internationale bekendheid. Het werk van de stichting kost uiteraard geld. Daarvoor is de stichting afhankelijk van donateurs en sponsors en mensen die voor gemiddeld een tientje per maand een vogel adopteren. Om de financiële zekerheid en daarmee de continuïteit op langere termijn te waarborgen, heeft World of Birds een plan ontwikkeld voor vergroting van de inkomstenstroom. Het complex wordt opengesteld voor publiek. Daartoe komt er een derde tropische kas bij en wordt een van de huidige kassen omgevormd tot entree met horeca, een winkeltje en een presentatie/demonstratieruimte. Bijkomend voordeel is dat World of Birds haar missie en visie beter kan uitdragen door bezoekers concreet te laten zien wat hier gebeurt.