Het Zandgat – hotspot in de Hamerlanden


Het versterken van de natuur- en landschappelijke waarden van het Zandgat. Hierdoor als toeristisch-recreatief product verder te ontwikkelen. De bijzondere plek wordt daarmee aan de vergetelheid ontrukt en het wordt een ontmoetingsplek waar van alles te beleven is en de omliggende bedrijven een boost krijgen.