OSIRIS


OSIRIS is een interreg-project wat zich richt op sociale innovaties in ondernemerschap, en hoe bedrijven en overheden samen beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Binnen OSIRIS werken partners uit zeven landen met elkaar samen.

In Zuidoost-Drenthe koppelen we OSIRIS aan het LEADER-programma (een Europees programma gericht op versterking van de leefbaarheid en de economie van het platteland).

Voor de aanpak in Zuidoost-Drenthe verbinden we twee thema’s met elkaar:

  • Creëren van werk(plekken), stimuleren van ondernemerschap,
  • Samenwerking voor (of door) kennisuitwisseling en krachtenbundeling.

Rond deze thema’s speelt veel in Zuidoost-Drenthe. Er worden nieuwe samenwerkingen gestart (bijvoorbeeld mensenpark Emmen), start-ups georganiseerd en gezamenlijke werkplekken ontwikkeld (bijvoorbeeld Growing Workplace). De LAG wil deze ontwikkelingen faciliteren en netwerkvorming en samenwerking stimuleren. Voor OSIRIS ontwikkelen we samen met andere partijen zoals gemeenten, maatschappelijke partners en ondernemers een programma om dat te kunnen doen.

OSIRIS

Veel ideeën en kansen op bijeenkomst 27 september

Een groep van zo’n dertig ondernemers, ambtenaren en leden van de Lokale Actiegroep van LEADER Zuidoost-Drenthe sprak op 27 september met elkaar over kansen voor ambachten, gildes en maakindustrie. Het doel is om door samenwerking en het delen van kennis en kunde meer werk te genereren, zowel voor de bestaande ondernemers als in het opleiden van gezellen.

De LAG heeft gekozen voor ambachten en gildes omdat er op dit gebied veel ontwikkelingen zijn in Zuidoost-Drenthe. De afgelopen tijd heeft een brede groep van ondernemers, LAG-leden, gemeenten en andere organisaties nagedacht over kansen voor samenwerking en projecten. De hieruit samengestelde ‘Kopgroep’ heeft een aantal concrete ideeën die ze nu een stap verder wil brengen.

shutterstock_239488531